Tak, fasad & fönster

Referenser

Takbyte – furet

Här har vi bytat all råspont och förstärkt takstolarna samt tilläggsisolerat med ny luftspalt. Därefter spikade vi på råspont, lagt takpapp och sen strö och bärläkt. Efter det så monterade vi nya takpannor.

Renovering av tak och fasad

Här har vi renoverat både tak och fasad. Vi rev bort all taktegel, vindpapp och råspont. Sedan så riktade vi alla takstolar och höjde dem med 95 mm för att få i mer isolering. Efter det spikade vi på ny råspont och vindpapp. Sedan strö och bärläkt. Kunden hade bestämt sig för två svarta, ytbehandlade, kupiga betongpannor som heter Protector ifrån Monier. Vi satte även dit nya hängrännor och stuprör samt vindskiveplåt.

Vi rev bort den gamla fasaden på huset ända in till stommen. Vi tilläggsisolerade med 45 mm som var en liggande och en stående för att minska köldbryggan så totalt 90 mm. Sedan spikade vi liggande fjällpanel och efter det knutbrädor och salning med foder runt fönster och dörrar.

fasad

Här har vi gjort en fasadrenovering. Vi rev bort den gamla putsade fasaden och tilläggsisolerade fasaden så det skulle bli ett mer energisnålt hus. Vi isolerade dubbla skikt med 45 mm isolering samt kryssade skivorna för att minska köldbryggan emot stommen.

 

Kunden valde att ha en liggande fjällpanel som sin nya fasad, som vi spikade upp och målade. Här ser man färdigt resultat på panel.

Sedan har vi gjort en ny entrétrappa med en farstukvist.

Vi utförde även en total renovering på yttertaket genom att byta all råspont och underlagspapp. Sedan spikade vi på strö och bärläkt för de nya Monier Protector ytbehandlade betongpannorna som kunden ville ha. Vi hängde hängrännor och stuprör.
Vi gjorde även staket åt kunden:

 

Fasadbyte med tilläggsisolering

 

Syll och panelbyte

 

Tak

Här har vi bytt tak hos en kund på Gustavsfält i Halmstad där kunden hade tegelpannor ursprungligen.

i började med att riva bort all gammal papp och kontrollerade den befintliga råsponten. Där såg vi att vi behövde byta på sina ställen pga röta. Efter detta var gjort så började vi att lägga den nya underlagspappen. Sedan så började vi spika strö och bärläkt. Kunden valde två kupiga betongpannor som är ytbehandlade så att mossa och annan smuts inte fastnar så lätt.

Referens

Elisabeth Widmaier
Mobil: 0735-72 17 24

Magnus Ingerstam
Mobil: 0706-40 54 05

Sylbyte på en 100 år gammal kyrka

Vi började med att ta bort panelen på huset så långt upp vi behövde för att komma åt. Sedan fick vi stämpa upp huset så att inte väggar och golv skulle rasa ihop. Sedan började vi att ta bort den dåliga sylen bit för bit, medan vi lagt i den nya sylen eftersom.

 

Renovering av stormskadat tak

 

Fönsterbyte och insättning av nya fönsterpartier

Vi utför de flesta fönsterbyten till både privat- och företagskunder. Här har vi ett exempel på hur en fönstermontering kan se ut när det är klart. Detta jobb var hos en privat kund.

Fönster

Jag var hos paret Nilsen och rev ut fyra fönster och en balkongdörr. Sedan bytte de till fönster och en ny balkongdörr. Så om ni skall byta fönster så kan ni ringa paret Nilsen och få referenser om mig.

Referens:
Jens Nilsen, tel: 035- 107693

 

Handgjorda fönsterbänkar

 

Hitta till oss

Andreas Abrahamsson

 

Gamletullsgatan 17

302 27 Halmstad

Kontakta oss

Övrigt

Bankgiro: 858-7867

 

Org nr: 198102104612

 

F-skattsedel: ja